Ved tilsyn av fyringsanlegg i bolig må huseier eller representant være hjemme hvis vi skal få utført tilsyn av fyringsanlegget, samt kontrollere behovet for feiing av skorsteinen. Ved feiing trenger du ikke være tilstede. Feiing kan likevel bli utført hvis du har satt frem godkjent bakkestige og avtalt med feier og bekreftet på sms med adresse at trekket og spjeld er stengt. For at feieren trygt skal kunne utføre jobben sin skal det være fastmontert stige på tak.