Fra 15. april til 15. september er det generelt bålforbud i Norge. Dette betyr at det er forbudt å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og annen utmark. Man har lov til å grille hjemme i egen hage.

Andre deler av året er det tillatt å gjøre opp ild men vi gjør oppmerksom på at dette gjøres på eget ansvar og at en plikter å vise aktsomhet. Dersom man opptrer uaktsomt og forårsaker brann kan dette straffes med bot og/eller fengsel.

Trykk her for å melde inn bålbrenning.

Les mer om bålbrenning her.