Bruk av fyrverkeri på nyttårsaften

Det er tillatt å bruke fyrverkeri nyttårsaften mellom kl. 18.00 31. desember og kl. 02.00 den 1. januar.

Gode råd for bruk av fyrverkeri:

 • Forbered fyrverkerioppskytingen.
 • Sjekk at fyrverkeriet ikke er skadet.
 • Fyrverkeriet må stå stødig, og skal ikke kunne velte.
 • Beskytt øynene - bruk beskyttelsesbriller.
 • Les bruksanvisningen nøye og følg rådene for sikker avstand ved oppskyting.
 • Anbefalt sikkerhetsradius er minst 25 meter.
 • Bruk helst tennstav for å antenne fyrverkeriet.
 • Sitt på huk, tenn lunten med strak arm og fjern deg straks lengst mulig unna.
 • Bøy deg aldri over antent fyrverkeri.
 • Ikke tenn på fyrverkeri 2 ganger! Fyrverkeri skal bare tennes på én gang. Dersom du prøver igjen kan eksplosivene bli tent før du rekker å komme deg unna. Dersom fyrverkeriet ikke antennes etter første forsøk, vent minst 30 minutter, dynk med vann og lever det tilbake til forhandler.
 • Alkohol og fyrverkeri hører ikke sammen.

 Bruk av stjerneskudd:

 • Stjerneskudd skal brukes utendørs.
 • Ikke tenn flere stjerneskudd samtidig. Tennes flere samtidig kan flammene bli store og gjøre skade.
 • Bruk beskyttelsesbriller – gjelder også barn.
 • Ikke vift stjerneskuddet foran ditt eget eller andres ansikt
 • Ikke gi fyrverkeri til barn – det er 18 års grense for kjøp og bruk av fyrverkeri, men det finnes stjerneskudd og andre fyrverkeriartikler som er godkjent for personer under 18 år. Disse bør kun brukes av barn hvis voksne passer på at det brukes riktig og at bruksanvisningen følges nøye.
 • Fyrverkeri kan sendes opp de fleste steder, men vi anbefaler å ta hensyn til mennesker, dyr og bygninger/kjøretøy. Husk anbefalt sikkerhetsradius er minimum 25 meter.
 • Vi gjør oppmerksom på at det ikke er tillatt å bruke fyrverkeri i området med tett trehusbebyggelse i Skudeneshavn.

Bruk av fyrverkeri andre dager enn nyttårsaften

Dersom du ønsker å bruke fyrverkeri utenom nyttårsaften, må du inneha sertifikat som pyroteknikker klasse IV, samt søke brannvesenet og politiet om tillatelse. I tillegg må grunneier gi tillatelse til avbrenning av pyroteknikk/fyrverkeri. Politiet gir kun tillatelse til bruk av fyrverkeri med godkjent personell i forbindelse med større arrangement av allmenn interesse. Dette betyr at bruk av fyrverkeri ved bryllup, bursdager o.l. ikke tillates. Søknadsfrist er senest 14 dager før bruken skal finne sted.

Kinesiske lanterner/lykter

Vær forsiktig med kinesiske lykter, også kalt skylanterner, lyslanterner eller thailandske fredslykter. Dette er i praksis flyvende bål som kan gjøre stor skade. De er i tillegg forbudt å sende opp i en 10 kilometers radius fra en flyplass. I Norge har vi ikke et generelt forbud mot kjøp, salg og bruk av kinesiske lykter. Alle har likevel en plikt til å vise alminnelig aktsomhet og opptre på en måte som gjør at brann forebygges.

Den største risikoen ved svevende lykter, er faren for brann. I prinsippet sender du avgårde et lite bål og du har ingen kontroll på hvor skylanternen tar veien eller lander. Lanternene flyr i opptil 800 meters høyde, brenner i 20-40 minutter og kan fly mange kilometer avgårde. Hvis en lanterne faller ned mens den fortsatt brenner, kan den starte branner både i hus og vegetasjon.

Kinesiske lykter kan lett forveksles med nødbluss. Dette gir mange falske alarmer til redningsmannskaper, og unødvendige utrykninger. Lyktene flyr høyt og kan også forstyrre flytrafikken. Når lyktene brenner ut og faller ned, blir de liggende som søppel i naturen. Dyr kan også skade seg på stål- eller bambusstengene og papiret som lampene er laget av.