Fra 15. april til 15. september er det generelt bålforbud i Norge. Dette betyr at det er forbudt å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og annen utmark. Man har lov til å grille hjemme i egen hage.

Andre deler av året er det tillatt å gjøre opp ild men vi gjør oppmerksom på at dette gjøres på eget ansvar og at en plikter å vise aktsomhet. Dersom man opptrer uaktsomt og forårsaker brann kan dette straffes med bot og/eller fengsel.

Engangsgriller

Vær oppmerksomme på at det blir svært varmt under engangsgriller, noe som lett kan føre til brann. Aldri sett engangsgriller direkte på brennbart underlag. Grav heller ikke engangsgriller ned i sanden om du er ved stranden, det har vært tilfeller der personer har gått over det som tilsynelatende er sand for så å få forbrenninger under beina av nedgravde engangsgriller.

Kast ikke engangsgrill i avfall mens den fremdeles er varm. Det finnes ofte egne avfallsbøtter ved strender o.l. for engangsgriller.

Brenning av hageavfall

Reglene for brenning av hageavfall varierer fra kommune til kommune, men hovedreglene er like. Det er kun lov å brenne hageavfall i mindre mengder.

  • Det er kun lov til å brenne hageavfall, kvister og greiner. Slik brenning skal meldes inn, se link nedenfor. Materialer, ubehandlet treverk, behandlet treverk eller søppel er ikke lov å brenne.
  • Bål skal avsluttes før mørkets frembrudd
  • Vær obs på at du ikke sjenerer naboer med røyk, gjøres dette skal brenningen avsluttes
  • Ikke brenn på dager med mye vind
  • Alltid ha slokkevann tilgjengelig
  • Du melder kun ifra om at du gjennomfører brenning. Du står selv ansvarlig for at brenningen foregår på en forsvarlig måte

Bålbrenning skal meldes inn. Dette gjøres ved å trykke på denne teksten.

Gjelder kun privatpersoner, ikke næring.

Lokale forskrifter

Karmøy kommune
Utsira kommune
Vindafjord kommune