Meldeplikten etter forskrift om brannforebygging § 6 er oppfylt hvis eier gir etterfølgende informasjon til brannvesenet om at det er installert et nytt ildsted, eller at det er gjort vesentlige endringer i et eksisterende fyringsanlegg som kan ha betydning for brannsikkerheten.

Melding om nytt ildsted

Skriv inn adressen på eiendommen
Velg kommune
 
 
 
 
 
 

Tekniske opplysninger om ildsted og skorstein

Ved, gass, pellets osv
Ildsted er montert i:
 
 
 
 
Dersom ildsteder er montert i andre rom enn foreslått, skriv det her.
Skriv inn hvilken etasje ildstedet er montert
Nymontering
 
Montering etter rehabilitering av skorstein?
 
Skorsteinstype
 
 
Eventuelt rehabilitering med inner-rør av:
 
 

Kontrollpunkter
(Se ildstedets monteringsanvisning for krav til minimumsavstander)
Huk av når hvert kontrollpunkt er sjekket og iorden.

Er ildstedet monter etter monteringsanvisning?
Er avstand fra ildstedet til brannmur/ubrennbart materiale kontrollert?
Er avstand fra ildstedet til brennbart materiale kontrollert?
Er avstand fra røykrøret til brennbart materiale kontrollert?
Er det ubrennbart materiale under og foran ildstedet?
Er skorsteinen egnet for tilkobling til det aktuelle ildstedet?
Er det kontrollert at gulvet tåler ildstedet?
Er det feiemuligheter for ildsted og røykrør?