Ildsteder finnes i mange størrelser og varianter. I dag er et ildsted ofte like mye et møbel som en varmekilde, men det er viktig å kjøpe et ildsted som passer til det arealet du skal varme opp. Man kan ta utgangspunkt at oppvarmingsbehovet er 60-80w pr m2.

 

Ildsteder som er godkjent i Norge skal:

 • Ha bruks- og monteringsveiledning på norsk eller et skandinavisk språk
 • Være CE- merket
 • Være godkjent etter den norske standarden NS EN 13240, 13229, 15250 eller 12815
 • Ildstedet må være rentbrennende (tilfredsstille utslippskravene i NS-3059 og NS3058. Her finnes det unntak)
 • Være testet ved et akkreditert selskap for partikkelutslipp
  o    SP fire (Norge og Sverige)
  o    Teknologisk Institutt (Danmark)
  o    Rhein Ruhr Feuerställe (Tyskland)

NB: Husk å melde ifra til feiervesenet når nytt ildsted er montert eller at det er foretatt vesentlige endringer. Skjema for innmelding du her nederst i artikkelen. Er du i tvil, ta kontakt med Haugaland brann og rednings feiervesen!


Montering av ildsted


Hvem kan montere ildsted? Det stilles ingen formelle kompetansekrav til den som skal montere ildsted. Den som skal montere ildstedet må ha kjennskap til regler for skorstein og ildsted. Det er monteringsavisingen til hvert enkelt ildsted som angir hvilke krav som gjelder. Vi anbefaler å benytte en sertifisert montør.


Må jeg søke om å installere ildsted? Installasjon av ildsted i eksisterende bolig er ikke søknadspliktig, men er meldepliktig til kommunen (feiervesenet). Vi anbefaler at du får et monteringsbevis av montøren. Dette skal være ferdig utfylt og signert av montør. Behold originalen i huspermen og send en kopi til ditt lokale brannvesen på postmottak@hbre.no
 
NB: Skal ildsted og ny skorstein monteres samtidig eller i bolig under oppføring er ildstedet søknadspliktig som en del av varmeanlegget.