Styret har ansvar for internkontroll

Styret er ansvarlig for at brannsikkerheten i bygningene er ivaretatt på en forskriftsmessig måte gjennom internkontrollsystem. Hensikten med internkontroll i boligvirksomheten er å ivareta sikkerheten til beboerne, slik at de til enhver tid er trygge i sine nærområder.

Se brosjyre om HMS i borettslag og sameier fra Norsk Brannvernforening – Ta sikkerheten på alvor

Forebyggende brannvern

Forebyggende brannvern er en svært viktig del av internkontrollen i borettslag og sameier. De fleste branner utvikler seg veldig raskt. Fire ting er spesielt viktig i denne sammenheng:

 • Beboerne må varsles om at det brenner så tidlig som mulig.
 • Egnede slokkemidler må finnes lett tilgjengelig, slik at beboerne kan forsøke å slokke brannen.
 • Brannskillene må virke som forutsatt, slik at brannen ikke får anledning til å spre seg videre i bygningen.
 • Beboerne må raskt og trygt kunne rømme den brennende bygningen.

Ansvar for røykvarsler og slokkeutstyr

Anskaffelse, plassering, kontroll og vedlikehold av røykvarsler og slokkeutstyr er eiers ansvar. Det jevnlige vedlikeholdet som å sjekke slanger, trykkmåler og snu apparatet er brukers ansvar. Det er viktig at eier informerer bruker om deres ansvar i forhold til bruk og vedlikehold.

Branninstruks

Instrukser for hvordan beboerne skal opptre i tilfelle brann, bør henges opp på synlig sted i fellesområder. Også hver beboer bør få en slik branninstruks. På denne måten sikrer man rask reaksjon, dersom det skulle begynne å brenne.

En branninstruks bør inneholde følgende:

 • Telefonnummer til brannvesenet
 • Korrekt adresse på eiendommen eller bygningen
 • Oppmøteplass for beboerne
 • Plassering av slokkeutstyr
 • Bruk av felles brannalarmanlegg
 • Viktigheten av ryddige rømningsveier
 • Orientering om rømningsveier og eventuelle alternativer