Melding om overnatting skal sendes inn når det foregår overnatting i skoler, barnehager, kirker, idrettshaller og andre bygg som ikke er beregnet for overnatting.

PDF-skjemaet for melding om overnatting finner du på høyre side. Eller du kan fylle inn og sende elektronisk nedenfor.

Skjemaet kan sendes inn til overnatting@hbre.no

Eventuelt kan det sendes inn på post til:

Haugaland brann og redning iks
Dikterveien 8
5538 Haugesund

For å lære mer om krav vi stiller og hva dere som ansvarlige for overnattingen skal gjøre kan du trykke på denne lenken.

Skolenavn, barnehagenavn etc
Har bygget direkte varsling til alarmsentral
 
Er stedets HMS ivaretatt:
 
Her legger du tegning og andre dokumenter
Hvor i bygget skal overnattingen skje, flere rom eller bare ett rom. Send denne infoen gjerne som et vedlegg