Dersom du ønsker tillatelse til handel av fyrverkeri for inneværende år, må søknaden være brannvesenet i hende innen 1. mai salgsåret.


De som får tillatelse til handel kan selge fyrverkeri i kl. II og III til forbruker innenfor salgsperioden nevnt under. I margen på høyre side finner du digitalt søknadsskjema i lenker og pdf/odt-format som kan skrives ut for å sendes inn.

For å få tillatelse til handel med fyrverkeri må:

 • Man drive handelsvirksomhet med fast utsalgssted.
 • Kunne fremlegge firmaattest fra Foretaksregisteret.
 • Virksomheten ha ansatt en særskilt utpekt person som innehar gyldig kompetansebevis.

Dette betyr:

 • Det skal drives handelsvirksomhet (butikk) med fast utsalgssted, slik at forbruker kan komme tilbake med fyrverkeriartikler.
 • Salget skal foregå over disk, direkte til forbruker. Dette betyr at nettsalg, telefonsalg, forhåndssalg eller lignende ikke er tillatt. Publikum skal heller ikke ha fri tilgang til fyrverkeriartikler.
 • Salget skal foregå i normal åpningstid, tilsvarende åpningstiden som for en dagligvarebutikk eller lignende.
 • Særskilt utpekt person skal være innehaver eller annen ansatt i virksomheten. Virksomheten kan således ikke leie inn en særskilt utpekt person til å stå for salget.

 


 

Salgsperiode og andre forhold:

 • Det er et generelt forbud mot bruk av fyrverkeri, men det er et unntak i tidsrommet 31. desember til 1. januar. I kommunene Bokn, Etne, Karmøy, Suldal, Sveio, Tysvær, Utsira og Vindafjord er salgsperioden normalt begrenset til 30. og 31. desember

o    Dersom den 30. desember faller på en søndag, gjelder tillatelsen for 29. og 31. desember.

o    Dersom 31. desember faller på en søndag, gjelder tillatelsen for 29. og 30. desember.

 • Det er ikke lov å ha utsalgssted i bygg med boenheter eller inne i kjøpesenter.
 • Utsalgsstedet må innrettes slik at forbruker handler fyrverkeriartikler på veg ut av lokalet, og ikke kan gå rundt i butikken med fyrverkeriartikler for å handle andre varer.
 • Det må gå klart frem hvilken virksomhet som står for salget av fyrverkeri. Dette gjelder spesielt når det er utendørs salgssted.

Haugaland brann og redning iks har igangsatt et arbeid med forskrift for saksbehandlingsgebyr for fyrverkerisøknader og kontroller.

Saluttering

Dersom man ønsker å bruke fyrverkeri eller små mengder patronert sprengstoff til saluttering, må du inneha sertifikat som pyroteknikker klasse IV eller inneha sertifikat som bergsprenger, samt søke brannvesenet og politiet om tillatelse. Politiet gir kun tillatelse til bruk av fyrverkeri eller sprengstoff til saluttering med godkjent personell i forbindelse med større arrangement av allmenn interesse. Dette er typisk saluttering på 17. mai eller lignende. 

Søknad

Fullstendig søknad skal inneholde følgende:

 • Søknad om tillatelse til handel med pyroteknisk vare
 • Firmaattest fra Foretaksregisteret
 • Kopi av kompetansebevis for særskilt utpekt person og eventuelle stedfortreder(e) som skal være ansatt i virksomheten.
 • Risikokartlegging med handlingsplan som beskriver fyrverkerisalget og lagringen
 • Oversiktskart/tegning som viser handelslokalet hvor salget av fyrverkeri skal foregå
 • Oversiktskart/tegning over plassering av lager/lagringscontainer.