Bruk av gass i båten
Propananlegg, koke- og varmeapparater må installeres, kontrolleres og repareres av fagfolk for å avdekke eventuelle lekkasjer. Sjekk selv tilførsel og slanger regelmessig slik at du unngår lekkasje. Les bruksanvisningen nøye før nytt utstyr tas i bruk og flasker byttes.

Gassvarsler og CO-varsler
Sørg for å ha gassvarsler og CO-varsler i båten dersom det benyttes gass. Følg bruksanvisningen nøye.

Røykvarsler
Sørg for å ha fungerende røykvarsler hvis du skal overnatte i båten. Bytt batteri i røykvarsleren når sesongen starter.

Slokkeutstyr i båten
Sørg for å ha minimum et 2 kg brannslokkeappart lett tilgjengelig. For større båter kan det være nødvendig med flere. Slokkeapparatet må kontrolleres og vedlikeholdes i henhold til leverandørens anvisninger. Les mer om vedlikehold og kontroll her. I tillegg til brannslokkeapparat anbefaler vi å ha brannteppe og førstehjelpssett om bord i båten.

Vedlikehold av drivstoffanlegg og el-anlegg
Det er viktig med renhold og god lufting i motorrommet. Det gjelder spesielt bensindrevne båter. Dårlig lufting og manglende rengjøring i motorrom kan føre til brann. Ved kjøp av bruktbåt bør du få en kyndig fagperson til å sjekke el- og drivstoffanlegget.

Effektiv evakuering ved brann
Tenk gjennom hvordan du og resten av båtpassasjerene effektivt kan evakuere ved en eventuell brann. Vi anbefaler alle å ha brannøvelse for å øke sjansen for å gjøre de riktige tingene, i riktig rekkefølge hvis det brenner.

Last ned og skriv gjerne ut brosjyre