Brannbamsen Bjørnis skal også benyttes i annet helsefremmende forebyggende arbeid og for å sikre barnevelferd.

Bjørnis kan møte opp på store arrangement med mange barn. For å høre om Bjørnis er tilgjengelig til å møte kan du ta kontakt med Bjørnis-venn Karl Salvesen på epost: Karl.salvesen@hbre.no eller telefon 91 91 01 11.

«Bjørnis i barnehagen»             
Tilbud om besøk på brannstasjon til førskolegrupper

Når alle barna i førskolegruppen har gjennomført Bjørnis sjekklisten, inviterer  brannvesenet alle «Bjørnisbarnehager» på besøk til den lokale brannstasjonen om våren. Her vil alle barna vil få premie og påsatt «godkjent merke» på diplomen på baksiden av sjekklisten sin av selveste Bjørnis.

Det vil bli omvisning og aktiviteter på brannstasjonen, med mulighet for å få tatt selfies og lagbilder sammen med både Bjørnis og brannbiler.

Vi legger opp til at hver førskolegruppe bruker ca. 1 time hver på brannstasjonen.

Dersom barnehagen ønsker å bli en "Bjørnisbarnehage" klikk her 

NB! Det vil ikke lenger bli anledning for de andre aldersgruppene i barnehagen å komme på besøk på brannstasjonen. Brannvesenet ønsker å tilby et systematisk og felles opplæringstilbud for alle barnehager og å jobbe målrettet opp mot førskolegruppene.


Kontaktansvarlig: Karl Salvesen. Mob: 91 91 01 11
Avtal tidspunkt på e-post: karl.salvesen@hbre.no merk: «Bjørnis i barnehagen»