Grunnlag for fritak er at fyringsanlegget er tilfredsstillende sikret mot bruk ved å fysisk skille den varmeproduserende enheten (ildstedet) fra røykkanalen (skorsteinen). Det gis fritak dersom:

  • Bygget ikke har røykkanal.
  • Det ikke er ildsted tilknyttet røykkanal.

Midlertidig bruk som fritidseiendom, oppussing eller salg, gir ikke grunnlag for fritak.

Dersom fyringsanlegget blir tatt i bruk etter fritak, er det eiers plikt å melde fra til brannvesenet. Brannvesenet kan føre tilsyn med at fyringsanlegget ikke er i bruk.

Fritak gjelder fra den datosøknaden blir innvilget. Om feiing eller tilsyn for inneværende år allerede er utført, gjelder fritaket først fra neste år. 

Det søkes om fritak for feiing og tilsyn for fyringsanlegg på følgende eiendom:

 

Søknad om fritak for feiing og tilsyn

Velg kommune:
 
 
 
 
 
 

Kryss av for gjeldene fritak: