Haugaland brann og redning iks utfører feiing og tilsyn med fyringsanlegg (skorstein og ildsted) på vegne av våre eierkommuner. Etter forskrift om brannforebygging §17 skal kommunen etter behov sørge for feiing og tilsyn med i fyringsanlegg som brukes til oppvarming av byggverk.

Alle registrerte fyringsanlegg skal feies etter behov. Behovet vurderes i forhold til kriterier som fyringsmønster, alder og tilstand på fyringsanlegget.

Tilfredstillende atkomst for feierne

Det er huseiers ansvar å legge til rette for at feieren har sikker tilkomst til hele fyringsanlegget. Kravet om tilfredsstillende atkomst er regulert av Brann- og eksplosjonsvernloven § 6 og Forskrift om brannforebygging § 6.

Det kan legges til rette for feiing fra tak eller feiing fra feieluke på loft. Se veiledning «Krav om tilfredsstillende atkomst for feiing og tilsyn» (PDF, 490KB)


Eiers forberedelser før feiing:
  • Ved feiing fra loft må eier eller representant for eier være tilstede når feieren kommer.
  • Feiing fra tak kan utføres uten noen hjemme dersom dette er avtalt med feieren. Eier MÅ da sende melding til feier som bekreftelse på at ovnsdører, trekkventiler, spjeld og sotluker er stengt på fyringsanlegget.
  • For å unngå innvendig spredning av sot må ovnsdører, trekkventiler, spjeld og sotluke være stengt før feiing.
  • Ildstedet må ikke tas i bruk den dagen det skal feies.
  • Klargjør stige til tak.
     

Eier blir varslet senest to virkedager før feiing.
Alle våre feiere skal være uniformerte og bære ID kort fra Haugaland brann og redning iks.

 

Mottar ikke varsel om feiing

Feiing skal gjennomføres etter behov, som betyr at det kan gå fra 1 – 8 år mellom hver feiing. Dersom det ikke mottas varsel om tilsyn eller feiing ta kontakt på e-post: postmottak@hbre.no eller tlf: 90 58 66 78.

Har ikke fyringsanlegg

Dersom du mottar varsel om feiing, men ikke har røykkanal eller ikke har ildsted tilknyttet røykkanalen meldes dette på skjema «Søknad om fritak for feiing og tilsyn»

Det gis ikke fritak for feiing og tilsyn for fyringsanlegg som ikke er i bruk. Grunnlag for fritak er at fyringsanlegget er tilfredsstillende sikret mot bruk ved å fysisk skille den varmeproduserende enheten (ildstedet) fra røykkanalen (skorsteinen). Midlertidig bruk som fritidseiendom, oppussing eller salg, gir heller ikke grunnlag for fritak.