Bygg bålet riktig

Bygg bålet riktig

 

Plasser er par tørre vedkubber nederst og bygg noen etasjer med mindre kvist og opptenningsved. Legg to til tre opptenningsbriketter øverst.

 

 

 

Riktig trekk

Tenn fra toppen

 

Opptenning fra toppen gir raskere oppvarming av brennkammeret, noe som gjør at man hurtig får god trekk i ovnsrør og skorstein, mer oksygen til flammene og høyere temperatur.

 

 

Sørg for nok luft

Sørg for nok luft

La ventilene i vedovnen være helt åpne og sett gjerne ovnsdøra på gløtt de første 15 minuttene til det brenner godt. Ikke steng spjeldet så mye at flammen dør ut. Sørg for at det er nok friskluft i rommet, slik at ildstedet får "pusteluft"

 

 

skillelinje

 

Nøkkelen er varm skorstein og vedovn

For å oppnå en god og riktig forbrenning er du avhengig av at både skorsteinen og vedovnen blir varm. Nøkkelen er derfor å varme opp skorssteinen og ovnen raskest mulig. Ved å bygge bålet riktig, bruke tørr ved, tenne fra toppen og sørge for nok luft får du opp varmen raskest. Trekken i skorsteinen oppstår på grunn av temperaturforskjeller som genererer undertrykk i skorsteinen. Varme røykgasser er lettere enn den kalde utelufta.

Hvor mye sot som legger seg på glasset er avhengig av ovnsmodell, fyringskompetanse og forholdet mellom skorstein, vedovn og trekk. Det vil kunne sette seg sot på glasset når flammene eller den varme røyken treffer en kaldere flate og avkjøles før soten blir forbrent. Det er viktig å ikke fylle på for mye ved om gangen da dette kan føre til at det blir for høy temperatur og at vedovnen sprekker. Følg alltid leverandørens anvisninger.

Bytt til en rentbrennende vedovn

Reduserer faren for brann

Moderne ovner soter mindre og reduserer derfor sjansen for at det skal oppstå pipebrann/sotbrann. Nye ovner har også krav til sikkerhetstest, noe gamle ovner ikke hadde. En ny ovn er derfor sikrere enn en gammel.

Energieffektivt

Nye rentbrennende ovner bruker halvparten så mye ved på å gi den samme mengden energi. Det vil si at du bruker bare halvparten av mengden ved på å få den samme temperaturen i rommet.

Tenk på miljøet

Moderne ovner forurenser mindre, gir mindre svevestøv og gir et bedre inneklima.

Behandling av varm aske

Vær oppmerksom når ildstedet tømmes for aske. Asken kan inneholde varme glør i mer enn 48 timer etter at ovnen har vært i bruk. Det anbefales derfor at asken først oppbevares i en bøtte i ubrennbart materiale, med lokk.

Sørg for at bøtten står plassert et trygt sted, på ubrennbart underlag, i ly for vær og vind. Når asken er helt nedkjølt kan den kastes. Er du usikker, kan du ha vann i bøtten.

 

skillelinje

 

VEDTIPS
  • Rogn, bøk, eik, ask, lønn og bjørk regnes som den beste peisveden.
  • Mellom 15-20 prosent fuktinnhold er optimalt. Sjekk dette med fuktmåler.
  • Fyr alltid med rent trevirke. Ikke brenn behandlet eller impregnert materiale.