Bygg bålet riktig

Bygg bålet med to til tre tørre vedkubber nederst, deretter to lag med opptenningsved og to til tre tenn briketter øverst.
Opptenningsveden bør være fri for bark og never for å redusere utslipp i opptenningsfasen.
Bruk tørr ved med max 17 prosent fuktighet. Ved hjelp av en enkel fuktmåler kan du sjekke fuktigheten i veden. En huskeregel er at tørr ved veier lite og har dype sprekker.

Riktig trekk

Det trengs mye luft til god forbrenning. I tette hus med mekanisk eller balansert ventilasjon uten direkte friskluftstilførsel til ildstedet, må kanskje en dør eller et vindu i rommet settes på gløtt i opptenningsperioden.

For lite trekk og store mengder ved, skaper mindre varme, mye sot og forurensing. Rått brensel, lite trekk eller for liten tilgang til frisk luft danner beksot i skorsteinen. Beksoten kan ta fyr og gi sotbrann (skorsteinsbrann). En sotbrann kan skade skorsteinen og i verste fall føre til brann i boligen.

Når det er god varme i ildstedet kan du regulere trekken ned til det brenner med rolige flammer. La veden brenne helt ut til det er en haug med glør, før du legger i ny ved. Husk å skru opp trekkventilen igjen slik at veden tar god fyr.

Riktig brensel

Det er viktig at det bare fyres med ren ved i et rentbrennende ildsted. Dette er ildsteder som kun er beregnet for vedfyring. All annen type brensel kan skade ildstedet.
Det må aldri fyres med malte eller trykkimpregnert materiale. Disse materialene gir fra seg svært giftige gasser når det blir brent, og etterlater seg tungmetaller i asken. Det vil også kunne skade både ildstedet og skorsteinen. Ikke bruk vrakved fra sjøen som brensel. Den inneholder salt som blir til klor ved forbrenning.