Haugaland brann og redning iks er et samarbeid mellom 6 kommuner på Haugalandet for å løse kommunene sitt ansvar og sine plikter etter brannvernloven.

Brannvesenet har en standard organisering med en avdeling for beredskap og en for forebygging. Det er også tilført brannvesenet en avdeling innen logistikk som følge av mange stasjoner og dermed mye utstyr og kjøretøy.

I dag er det ca 255 ansatte i selskapet med følgende fordeling:

 • Forebyggende: 20 heltidsansatte
 • Beredskap: 9 heltids- og ± 220 deltidsansatte
 • Logistikk: 1,5 stillinger.
 • Adm./ledelse: 5 heltidsansatte

Selskapet har 15 brannstasjoner fordelt på alle kommuner og tettsteder. Innbyggertallet i regionen er 70000


FOREBYGGENDE AVDELING


Avdelingen består av to underavdelinger;

 • Bolig : feiing og tilsyn av boliger og fritidsboliger,m.m
 • Samfunn.
   

Formålet med samfunnsavdelingen er å gjennomføre forebyggende aktiviteter for å redusere risiko hovedsakelig gjennom sannsynlighetsreduserende tiltak.

Tiltak som gjennomføres for å få til dette er eksempelvis:

 • Risikovurderinger
 • Tiltak rettet mot risikogrupper (trygg hjemme o.l.)
 • Tilsyn
 • Evaluere hendelser
 • Gjennomføring av risiko- og konsekvensreduserende tiltak
 • Saksbehandle store arrangement
 • Saksbehandle fyrverkerisøknader
 • Og mye, mye mer
   

BEREDSKAPSAVDELING


Avdelingen utøver konsekvensreduserende tiltak og vil måtte håndtere akutte hendelser innenfor brann og redning. Området er definert gjennom en risiko- og sårbarhetsanalyse og dimensjonert etter en beredskapsanalyse.
Beredskapsavdelingen er i Haugaland brann og redning iks inndelt i tre områder med hver sin områdeleder.

Område vest
 • Karmøy
 • Utsira
Område midt
 • Sveio
 • Tysvær
 • Bokn
Område øst
 • Vindafjord

Beredskapsavdelingen håndterer alle typer hendelser, ikke bare brann, og er ofte involvert i blant annet:

 • Livreddende førstehjelp
 • Trafikkulykker
 • Naturskapte hendelser
 • Brann
 • Forurensing
 • Og mye, mye mer

I 2018 var det over 1000 små og store oppdrag i vårt ansvarsområde.   

LOGISTIKKAVDELING


Avdelingen skal sikre at alle våre 20 brannstasjoner, 70 kjøretøy og alt av spesialutstyr fungerer som forutsatt gjennom et godt system for forvaltning, drift og vedlikehold.