Haugaland brann og redning iks er et interkommunalt selskap som ivaretar brannforebyggende arbeid, feiertjenester og beredskap mot brann, ulykker og forurensning på vegne av eierkommunene Vindafjord, Tysvær, Sveio, Bokn, Utsira og Karmøy. Selskapet ble stiftet i 2017 og har cirka 250 ansatte i heltid/deltid fordelt på 15 brannstasjoner. Beredskap ivaretas av deltidsansatte mannskaper med arbeids/bo-sted knyttet opp mot den enkelte brannstasjon i kommunene. 

For henvendelser om dette kan du ta kontakt på:
Telefon: 91 91 01 11
E-post:  postmottak@hbre.no

Ledige stillinger blir annonsert her og på Nav.no.

Ledig stilling som brannkonstabel, deltid.