Alle kan kreve innsyn i en sammenstilling av opplysninger som er elektronisk lagret i HBR sine databaser. Innsynsbegjæringen kan sendes til postmottak@hbre.no

Vær vennlig og angi hvilken eller hvilke dager eller tidsrom du ønsker å få med i sammenstillingen.