Ledelse

 • Dag Botnen

  Brannsjef
  91910111
  Se e-post
 • Lillian Langelandsvik

  Leder Personal
  91910111
  Se e-post
 • Ole-Martin Nordstrand

  Leder Forebyggende
  91910111
  Se e-post
 • Onar Walland

  Leder Beredskap
  91910111
  Se e-post
 • Ragnar Løfstrøm

  Leder Logistikk
  91910111
  Se e-post
 • Siv Kristiansen

  Leder Økonomi
  91910111
  Se e-post