På grunn av stor arbeidsbelastning i form av faste oppgaver og pålagte øvelser har vi endret praksisen med besøk på brannstasjonen.

Det er nå lagt opp til at vi på våren inviterer Bjørnis-barnehagene til å komme på besøk på brannstasjonen. Hver enkelt Bjørnis-barnehage blir kontaktet i god tid før barnehageuka med informasjon om når det skal foregå og hvordan man kan melde seg på. For å få besøke brannstasjonene har vi imidlertid satt noen krav til barnehagene:

  • Barnehagen må ha gjennomført brannvernopplæringen til Bjørnis.
     
  • Barna som skal besøke brannstasjonen skal være førskolebarn. (Siste året i barnehagen.)
     

Når det gjelder skoler henviser vi til åpen dag på brannstasjonen som annonseres i sentrale media i forkant av åpen dag. Åpen dag på brannstasjonen skjer på høsten.

Signatur Bjørnis