Styret i Haugaland brann og redning iks er valgt inn for 2 år om gangen. Styret som ble valgt inn 15.05.2023 er følgende.

Medlemmer i styret
StyrelederElling Hetland
NestlederLeif Malvin Knutsen
StyremedlemKristin Helle
StyremedlemHeidi Synnøve Nymann
StyremedlemHåkon Winterseth
Fast varamedlemAnn Kristin Helgeland

 

Ansattrepresentanter i styret
StyremedlemLeon DalePersonlig varaTore Skeie
StyremedlemThor Arne LarsenPersonlig varaGeir Amundsen
StyremedlemKarl Otto EndresenPersonlig varaTore Johann Enerstvedt

Trykk her for møtereferat.

Representantskapet

Representantskapet er eiernes representanter til ikset.

Representantskapet består av ordførerne i de 6 eierkommunene til ikset.

Trykk her for møtereferat.