Møteplan 2024

Styremøte 1: 29.02.2024 1000-1300
Styremøte 2 (dagsmøte): 21.03.2024 1000-1500
Styremøte 3: 06.06.2024 1000-1300
Styremøte 4: 22.08.2024 1000-1300
Styremøte 5 (dagsmøte): 03.10.2024 1000-1500
Styremøte 6: 21.11.2024 1000-1300
Styremøte 7: 12.12.2024 1500-1800

For utfyllende informasjon som har vært se referater og dokumenter nedenfor.