Arbeidsoppgaver kan være alt fra å redde ugler i skorsteiner, redde liv ved helseoppdrag, ved ulykker både til lands og til vanns, slokke branner i naturen, kjøretøy og bygninger, stoppe og forebygge forurensing, bistå ved naturhendelser mm. 
Selvfølgelig har vi en del krav til deg som har lyst til å bli en av oss. Er du ansvarsbevisst og dedikert? 


Jobben som deltidsbrannkonstabel kan kombineres med heltidsjobb, men man må bo og jobbe i nærheten av brannstasjonen. Ved utrykninger må man kunne forlate hovedarbeidsplassen i arbeidstiden. 

Stillingen som deltidsbrannkonstabel er beregnet fra 1,68 % til ca 4 % stilling. I den prosenten ligger obligatorisk deltakelse i interne og eksterne øvelser og opplæring i regi av HBR. Denne aktiviteten er så langt det lar seg gjøre lagt utenom ordinær arbeidstid.

Man trenger ikke være utdannet brannkonstabel for å søke på jobb som deltidsbrannkonstabel, men søkere må være forberedt på å gjennomføre et opplæringsløp etter ansettelse.
 

Du må oppfylle følgende krav:

  • Bosted og arbeidsted innen 5. minutter kjøretid fra aktuell stasjon.
  • Førerkort kl. B.
  • God norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne.
  • Personlig egnethet vektlegges.
  • God helse og fysikk. Vi har helsekontroll og fysisk test og du må tilfredsstille krav som røyk-dykker, jf. Arbeidstilsynets krav.
  • Godkjent politiattest