Melding om arrangement skal sendes inn der det forekommer arrangement på steder som ikke normalt er forsamlingslokaler. Meldingen skal være innsendt til brannvesenet minimum to uker før arrangementet finner sted.

Skjemaet for arrangementsmelding finner du på høyre side.

Skjemaet kan sendes inn til arrangement@hbre.no

Eventuelt kan det sendes på post til:

Haugaland brann og redning iks
Dikterveien 8
5538 Haugesund

Her legger du inn dokumentasjon som beskrevet i retningslinjene.

 

Beskrivelse av bygning/brannsikkerhet

Rømningsveier og personsikkerhet

Bruk kvadratmeter, m2
Skriv i cm

 

Branntekniskutstyr i bygning/telt:

Er det brannalarmanlegg?
 
Er det sprinkleranlegg?
 
Er det ledesystem mer nødlys(markeingslys, ledelys)?
 
Er det det ledesysstem med etterlysende skilt?
 

 

Brannfarlig vare etc.

Skal det brukes åpen ild under arrangementet?
 
Grilling, bål, fakler, bålpanne etc
Skal det brukes brannfarlig vare (propan el.) under arrangementet?
 
Skal det foregå matlagning ved bruk av frityr/smult?
 

Vakthold

Er det utarbeidet instruks og rutiner for vakter?
 
Er det planlagt/avholdt nødvendig opplæring av vakter?
 

 

Ytterligere informasjon