Søknad er mottatt. Saksbehandlingstiden er 2 mnd. Du vil motta brev om vedtak.