Styret i borettslaget/sameiet er pliktig i å ha rutiner for regelmessig kontroll og vedlikehold av røykvarslere og brannslokningsutstyr i fellesarealer og i boenhetene. Hver enkelt andelseier er selv ansvarlig for slokkeutstyret i sin egen boenhet.