På grunn av stor arbeidsbelastning i form av faste oppgaver og pålagte øvelser har vi endret praksisen med besøk på brannstasjonen. Det er nå lagt til en egen uke på våren hvor den enkelte barnehage tilbys å komme på besøk på brannstasjonen. Hver enkelt barnehage blir kontaktet i god tid før barnehageuka med informasjon om når det skal foregå og hvordan man kan melde seg på. Når det gjelder skoler henviser vi til åpen dag på brannstasjonen som annonseres i sentrale media i forkant av åpen dag. Åpen dag på brannstasjonen skjer på høsten.
For mer informasjon om barnehagebesøk se her.