Forbrukkerrådet opplyser at slokkesprayer har dårlig effekt på brannslokking. Fremfor slokkespray vil vi heller anbefale andre former for tilleggsutstyr, for eksempel brannteppe eller slokkegranat. Slokkespray kan aldri erstatte lovpålagt slokkeutstyr (håndslokkeapparat eller brannslanger).