Alle registrerte fyringsanlegg skal feies etter behov. Behovet vurderes i forhold til kriterier som fyringsmønster, alder og tilstand på fyringsanlegget. Feiing skal gjennomføres etter behov, som betyr at det kan gå fra 1 – 12 år mellom hver feiing. Dersom det ikke mottas varsel om tilsyn eller feiing ta kontakt på e-post: feier@hbre.no eller tlf: 91 91 01 11.