Ildstedet kan monteres selv, men melding om nymontering skal sendes brann og redning ved feiertjenesten. Vi anbefaler at en fagperson tar seg av hele prosessen. Husk: Følg alltid monteringsanvisningen.