Ved montering av nye ildsteder anbefales bruk av murer/fagperson. Brann og redning ved feiertjenesten skal ha melding om nymonterte ildsteder. Skjema for innmelding av nytt ildsted.

Bruk alltid monteringsanvisning.