Slokningsapparater har begrenset holdbarhetsdato. Slokningsapparater tilpasset boliger skal kontrolleres av fagkyndig personell minst hvert 5. år, og på slokkeservice minst hvert 10. år. Dette skal fremgå av etikett på apparatet.

Det er viktig at beboer selv gjennomfører en kvartalssjekk:

  • Påse at trykkindikatoren angir tilfredsstillende trykk. Det skal stå på grønt felt.
  • Påse at sikringsplinten er intakt, glir lett og er plombert.
  • Påse at det ikke er skader på apparatet og slangen.
  • Påse at det er plassert lett tilgjengelig.
  • For de som har pulverapparater: Snu apparatet på hodet og hold mot øret i omtrent 5 til 10 sekunder. Da skal man høre / føle at pulveret er løst.