Alle ildstedene har i dag egne krav til avstander som skal fremgå av monteringsanvisning.