Haugaland brann og redning tar ikke imot gamle eller brukte brannslokningsapparater. Det kan enten leveres som spesialavfall hos renovasjon eller leveres tilbake til utsalgsstedene.