Det skal ikke lagres noe brennbart i rømningsvei. Det skal heller ikke lagres noe som er til hinder for trygg og sikker rømming. Dette gjelder generelt for alle bygninger og oppholdssteder, slik som ved boliger, sameier/borettslag og forsamlingslokaler.