Det kan skyldes flere ting. Prøv å åpne flere ventiler slik at det blir bedre tilluft. Dersom dette ikke virker, ta kontakt med feieren din, for å få undersøkt.