Følg monteringsveiledningen. Det finnes flere godkjente produkter som brannmur.