Seriekoblede røykvarslere "prater" sammen. Utløses en røykvarsler, for eksempel i stua, vil de andre røykvarslerne utløses, uavhengig av plassering, for eksempel på soverommet. Hensikten med seriekobling blir derfor at det er lettere å høre alarmen over hele huset. Det må selvsagt være flere røykvarslere dersom du har et større hus. 

Se her for mer informasjon