Borettslag og sameier faller inn under virksomhetsbegrepet. Med virksomhet menes ethvert offentlig og privat foretak, uansett om foretaket er etablert med tanke på forretningsmessig fortjeneste eller ikke. Dette medfører at internkontrollforskriften gjelder borettslag og sameier, som betyr at styret er juridisk ansvarlig for brannsikkerheten.