Pulver er lite farlig å få i seg, men det kan virke lett irriterende og uttørkende på slimhinner i øynene og luftvegene. Innpustning og svelging av mindre mengder pulver kan medføre kvalme og brekninger. Innpusting av større mengder kan gi pustevansker og risiko for utvikling av lungeødem. Ved massiv eksponering for pulver kan en få akutt oksygenmangel, hvor så lege bør oppsøkes.