Flyvende lanterner kan utgjøre en stor brannrisiko. Det er forbudt å gjøre opp ild eller behandle ting som representerer brannfare utendørs under slike forhold eller på slik måte at det kan føre til brann. Oppgjort ild må ikke forlates før den er fullstendig slokt. En slik lanterne kan ses på som et flyvende bål. Man har ingen kontroll på hvor de lander, eller om de er slokket når de lander. De kan dermed starte en brann langt unna og uten at man er klar over det.

I tillegg har brann- og eksplosjonsvernloven en generell aktsomhetsbestemmelse:

Enhver plikter å vise alminnelig aktsomhet og opptre på en slik måte at brann, eksplosjon og annen ulykke forebygges.

Det er svært viktig å forholde seg til bruksanvisningen på slike lanterner. Det være vindstille når man sender opp lanterner. Lanternene skal ikke sendes opp i nærheten av flyplasser og strømkabler. Slike lanterner vil forstyrre pilotene og kan medføre alvorlige ulykker. Noen steder i landet er det innført forbud om oppsending av slike lanterner