Forebyggende personell skal ha gjennomført yrkesutdanning i forebyggende brannvern /utdanning som ingeniør fra ingeniørhøgskole, annen relevant høgskoleutdanning eller særskilt brannteknisk utdanning på samme nivå.

Yrkesutdanning for brannkonstabel i heltidsbrannvesen samt beredskapsutdanning trinn 1, eller fagutdanning som feiersvenn kvalifiserer også. Du kan også utdanne deg til branningeniør ved Høgskolen på Vestlandet