Våre brannforebyggere utfører et spennende og viktig arbeid for å forebygge branner i bolighus. En brannforebygger utfører tilsyn/branntekniske inspeksjoner, feier piper, røykkanaler, ildsteder og registrerer fyringsanlegg og åpne ildsteder.


Lærling
For å bli feier, må du gå:
- tre år lære dersom du har ett år på vgs (bygg- og annleggsteknikk)
- to år i lære dersom du har to år på vgs (bygg- og annleggsteknikk)


I læreperioden tilbyr Norges brannskole opplæring i feierfagene fordelt på tre kursperioder på til sammen 17 uker. Skolen har sammen med representant fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Feiermesternes Landsforening, Norsk kommuneforbund og Opplæringsrådet for tekniske byggfag utarbeidet opplærings- og veiledningsplan for denne opplæringen.

Svennebrev
Etter læretiden er man klar for å ta svenneprøven. Man vil få utdelt prøven av prøvenemden der kandidaten planlegger arbeidet, velger metoder, utfører, kontrollerer, dokumenterer arbeidet og begrunner de valg som er gjort. Prøven består av fire deler. Svenneprøven skal normalt gjennomføres over minst 5 virkedager.

Del 1. Planlegging av arbeidet og begrunnelse for valgte løsninger:
Del 2. Gjennomføring av faglig arbeid,
Del 3 og 4. Vurdering og dokumentasjon av eget arbeid:

Veien videre
Etter mottatt svennebrev, kan man utdanne seg videre. Man kan for eksempel velge å ta Mesterbrev, etter minimum to års arbeid. Dette innebærer at man også får kompetanse innen økonomi, markedsføring, ledelse og høyere yrkesteori. Med et fem ukers kurs på Norges brannskole kvalifiserer en feiersvenn også for å gå tilsyn på særskilte brannobjekt.