Vormedal brannstasjon er et deltidsbrannvesen. Det betyr at våre brannkonstabler i det daglige har vanlig arbeid eller er selvstendig næringsdrivende, helt frem til brannalarmen går. Da er han eller hun brannmann og skal hjelpe til ved branner eller andre ulykker.

Kriterier som vektlegges ved tilsetting er:
-    Behovet for nytilsetting på den aktuelle brannstasjonen
-    Bosted og arbeidssted skal være innen 5 minutter fra aktuell brannstasjon. Som arbeidssted regnes det stedet der kandidaten til enhver tid oppholder seg i arbeidstiden.
-    Kandidaten skal ha avtale med arbeidsgiver om at denne kan forlate arbeidet når alarmen går. Dette er uavhengig av om arbeidet skjer på dagtid, kveldstid, nattestid eller helg.
-    Kandidaten skal ha gyldig førerkort minimum klasse B
-    Kandidaten skal ha god skriftlig og muntlig fremstillingsevne
-    Kandidaten skal ha god helse og fysikk, og tilfredsstille krav som røykdykker jf. Arbeidstilsynets krav
-    Kandidaten skal ha godkjent politiattest
 

Arrangementet vil følge gjeldende anbefalinger mtp smittevern.

 

Ser frem til å møte deg!