I Haugaland brann og redning iks sitt område har det de siste fem årene vært rundt 100 boligbranner. Røykvarsleren redder liv. Test røykvarslerne og bytt batteri ved behov på Røykvarslerdagen 1. desember.

Alle kan bli bedre på å tenke brannsikkerhet. Det viktigste du kan gjøre for brannsikkerheten i hjemmet, er å sjekke at alle røykvarslerne i boligen virker som de skal, og at de kan høres tydelig på oppholdsrom og soverom, også når døren mellom rommene er lukket.

Alle må ha minst én røykvarsler i hver etasje. Røykvarslere bør testes jevnlig og hver gang du har vært bortreist over lengre tid.  Det klart beste er å ha varslere som er seriekoblet.

Levende lys, peiskos, bruk av komfyren og mer bruk av elektrisk utstyr utgjør en ekstra risiko i julen, særlig i kombinasjon med inntak av alkohol. Gjør det derfor til en huskeregel å teste røykvarslerne og bytt batteri på Røykvarslerdagen 1. desember.

Det finnes forskjellige typer røykvarslere. Noen piper når de trenger nye batteri. Andre har et brannalarmanlegg som sier ifra automatisk hvis det trengs batteribytte. Finn ut hvilken type du har hjemme, test røykvarsleren og bytt batteri hvis det er behov for det.
 røykvarslerdagen.no finner du nyttig informasjon om tiltak som bedrer brannsikkerheten.