Bor du slik til at den høye vannstanden i havet kan komme inn på eiendommen din er det lurt å gjøre noen forberedelser. Først og fremt er det nyttig å fjerne verdier fra plasser der saltvannet kan trenge inn. Har du kjeller eller gulv som er utsatt til bør inventar og verdisaker flyttes opp fra gulvet.

Ting som står nær sjøkanten bør sikres eller flyttes, slik at det ikkje blir skylt ut på havet. Dette gjelder ikkje bare verdisaker. Me vil jo ikkje at masse søppel forurenser havet vårt?

Les mer på sikkerhverdag.no. Artikkel gjelder ikkje spesifikt høy sjøvannstand, men det er nyttige tips å ta med seg.

Haugaland brann og redning iks håper dette fenomenet forbigår uten ødeleggelser. Søk råd om du er usikker!