Boligkontroller fra brannvesenet varsles på forhånd og utføres på dagtid. De gangene brannvesenet er ute på boligkontroll på kveldstid er i hovedsak under Aksjon boligbrann før jul, og ved fellesaksjoner med andre nødetater. Med bakgrunn i de begrensninger Covid-19 legger på samfunnet, gjør vi oppmerksom på vi ved årets Aksjon boligbrann ikke kommer til å oppsøke boliger fysisk.

Våre ansatte er alltid tydelig uniformert og/eller skal bære lett synlig ID-kort fra Haugaland brann og redning iks.

Vi advarer folk mot å slippe inn personer som utgir seg for å være brannvesenet, uten å være det. 

Brannvesenet driver ikke med salg eller montering av produkter eller tjenester.

Dersom du får uventet besøk fra en som utgir som å være fra brannvesenet eller som ønsker tilgang til boligen, ikke slipp vedkommende inn og meld fra til politiet.

Har du spørsmål kan vi kontaktes på telefon 91 91 01 11.