Onsdag 7. februar 2024 hadde vi en brann i en søppelbil. Etter at brannen var slukket så vi fort at årsaken til brannen var et batteri. Heldigvis ble brannen oppdaget og slukket raskt. Det kunne gått mye verre dersom batteriet hadde startet å brenne når det kom til avfallsstasjonen.

Batterier som kastes i restavfall fører til branner som påfører samfunnet store kostnader. 

Opptil 80 % av branner i avfallsanlegg har bakgrunn i feilsorterte batterier i avfall. Det er har vært mange brann i avfallsanlegg de senere år, og vi ser en utvikling der antallet branner stadig øker. Det er ikke mulig for gjenvinningsbransjen alene å hindre brann på grunn av feilsorterte batterier. Her må alle hjelpe til for å unngå batteribranner. Forsikringspremien til avfallsanlegg har økt med flere hundre prosent på få år, og noen avfallsanlegg får ikke forsikret i det hele tatt. Forsikring av avfallsanlegg er en del av renovasjonsgebyret. Når forsikringspremien stiger, blir gebyret høyere. Det er det ingen som ønsker. 

Hva kan du gjøre? 

Batterier må lagres korrekt også hjemme hos deg. Selv om batteriene er "tomme" er det alltid litt igjen som kan føre til brann. Vi vil derfor dele disse batterireglene med deg slik at du kan forebygge brann både hjemme hos deg selv og sørge for at batteriene blir levert inn på rett sted. 

 

Batteriregler 

  • Lagre batteriene i et rom med røykvarsler 
  • Boksen du lagrer batteriene i må være brannsikker og ventilert. 
  • Ha alltid teip på begge polene av batteriene før du legger dem i boksen. 
  • Bruk rett batteri til produktet ditt. 
  • Aldri prøv å lade opp batterier som ikke er laget for dette. 
  • Ikke bruk batterier som er ødelagt. 
  • Ikke kast batteri i restavfallet ditt. Batterier er spesialavfall og må leveres inn. 
  • Batterier kan leveres inn der du kjøper dem, f.eks. de fleste dagligvarebutikker. 
  • Duppedingser med innebygd batteri skal også leveres inn som spesialavfall. Disse kan også leveres i butikker som selger samme type produkt, uavhengig av merke. 

 

 

 

Spør kommunen din om du er i tvil om hvilken avfall- og gjenvinningsstasjonen du kan levere til.