Brannvesenet jobber først og fremst med å FOREBYGGE at brann og ulykker oppstår. Dette gjennom tilsyn med fyringsanlegg, informasjonstiltak, tilsyn med særskilte brannobjekter, målrettede kampanjer mot risikogrupper, oppfølging av bekymringsmeldinger, saksbehandling og tilsyn mot fyrverkeri og farlige stoffer, samt mye mye mer.

Men ein og annen gang skjer likevel ulykker og branner oppstår. Da har brannvesenet en beredskap som rykker ut for å redde, hjelpe og begrense skaden av ulykken. På brannstatistikk.no kan du nå inn og se hvilke type, og hvor mange, utrykninger din lokale brannstasjon har måttet aksjonere på den siste tida. Du kan også finne ut hvilken nødetat som er først fremme på ulykkesstedene, hva som forårsaket brannen, hvor brannene starter, og en rekke andre forhold.