Solveig, Sigbjørn og Karl var i forrige uke ute på distriktets internatskoler. De var på Tveit vidaregåande skule, Karmøy Folkehøgskule og Toppvolley Norge, avdeling Sand. Lundeneset videregående skole skal vi få besøke i november.

Undervisningen består av en presentasjon av tre ulike emner: Brann, sjø/vann og trafikk. Brann-delen ble prioritert, og vi fikk pratet om hva som er ekstra viktig å tenke på når en bor på en internatskole. Hovedtanken med besøkene er å komme i dialog med ungdommen, og få satt fokus på hva man selv kan bidra med for å øke sin egen og andres sikkerhet.

Undervisningsopplegget er i stor grad basert på muntlig kommunikasjon.

Det var svært kjekt å få undervise disse godt og vel 200 elevene. De var lydhøre og nysgjerrige, og hadde mange interessante innspill. Videoen om sikkerhet i trafikken var en god tankevekker for de fleste, og åpnet opp for å prate om dette med hva vi gjør for å redusere risikoen for at ulykker skjer.

Vi ønsker elevene lykke til videre med de ulike studier, og håper at vi får komme igjen!