I Norge må alle vise aktsomhet og opptre på en slik måte at brann ikke oppstår. Dette gjelder alle, hele tiden og over alt. Fra 15. april til 15. september er det generelt bålforbud i Norge. I denne perioden er det ikke tillatt å tenne opp bål og grill, også engangsgrill, i eller i nærheten av skog og annen utmark. 

Båltenning er en del av allemannsretten i Norge. Det betyr imidlertid ikke at det alltid er lov å brenne bål, eller at bål kan tennes under alle forhold. Det kan derfor være lurt å sette seg inn i reglene om bålbrenning, og å lære seg hvordan man kan brenne bål på en trygg måte. Deler av året er det forbudt å brenne, forbudet står i forskrift 17. desember 2015 nr. 1710 om brannforebygging, som ble satt i kraft 1. januar 2016. Forskriften åpner for at vi kan nyte bålets gleder også når det er bart på bakken, i § 3 står "Det er likevel tillatt å gjøre opp ild der det åpenbart ikke kan medføre brann". Unntaket gjelder for eksempel etablerte bålplasser og andre steder som er helt trygge. Er du i tvil er det bedre å stå over bålbrenningen.

Åpen brenning og brenning av avfall i småovner er regulert med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 9 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) § 9. Det er mange kommuner som har fastsatt forskrift om dette. For å finne ut hvilke komuner, søk på åpen brenning og kommunenavn. Kommunenes hjemmesider vil også gi opplysninger om hva som er tillatt.

Unntak

 • Du har lov til å gjøre opp ild/tenne bål dersom det helt åpenbart ikke kan begynne å brenne. Med åpenbart menes at det for eksempel ligger snø på bakken eller at det har vært mye nedbør over lang tid
 • Bruk av primus og kokeapparater kan benyttes i de tilfeller hvor det åpenbart ikke er fare for at det kan oppstå brann. Man er selv ansvarlig for å vurdere om det er forsvarlig å bruke primus og kokeapparater.
 • Det er lov å grille på tilrettelagte grill- og bålplasser.
 • Du kan grille i din egen hage.

Du er selv ansvarlig – alltid
Du er alltid ansvarlig når du tenner ild, uansett hvor du er og når på året det er. Det er du selv som må vurdere faren ved å tenne ild.  Kravet om aktsomhet gjelder hele året, også utenom bålforbudet.  Er du usikker på du kan tenne opp ild/fyre opp bål, la heller være.

Følg med på skogbrannfarevarsel på yr.no.

​Dersom du opptrer uaktsomt kan du straffes med bot og i ytterste konsekvens straffes med fengsel.


Ofte stilte spørsmål


Hvordan gjør jeg opp ild utendørs på en trygg måte?
Når du skal gjøre opp ild utendørs er det flere ting som er viktige å tenke på både før, under og etter ilden er tent og slukket. 

 • Sjekk alltid at det er tillatt og trygt å gjøre opp ild utendørs før du tenner opp og på det stedet du ønsker å gjøre opp ild. Dersom det er lov kan du gjøre opp ild. Husk at det alltid er den som brenner bålet som har ansvaret for brannsikkerheten og at brenningen skjer i tråd med kommunens regelverk. Er du i tvil om det er trygt å gjøre opp ild er det bedre å droppe det. 
 • Før du tenner opp: Vurder området. Finnes det noe som kan ta fyr i umiddelbar nærhet. Dette kan for eksempel være tørt gress, trær og bebyggelse. Husk også at vinden spiller en viktig rolle for plassering av ildstedet. Vind kan fort ta tak i flammene.
 • Underveis: Aldri forlat levende ild. Dette gjelder både innendørs og utendørs. Begynner det å blåse opp må du slokke med en gang. 
 • Når du er ferdig: Forsikre deg om at all ild er ordentlig slokket. Rydd opp etter deg.


Vi skal ut på tur, kan vi fyre bål? 
Ved generelt bålforbud er det forbudt å tenne bål i skog og annen utmark. Du kan imidlertid tenne bål på plasser hvor det åpenbart ikke kan føre til brann. Du må selv vurdere om det er forsvarlig, og du er selv ansvarlig for at du ikke starter en brann. Er du i tvil om det er trygt å gjøre opp ild er det bedre å droppe det. 

Kan vi bruke stormkjøkken under det generelle bålforbudet?
Bruk av primus og kokeapparater kan benyttes i de tilfeller hvor det åpenbart ikke er fare for at det kan oppstå brann. Man er selv ansvarlig for å vurdere om det er forsvarlig å bruke primus og kokeapparater. 

Kan vi bruke de tilrettelagte bål- og grillplassene?
Det er lov til å brenne bål og grille på tilrettelagte grill- og bålplasser. 

Kan vi grille på stranden?
Stranden vil oftest regnes som utmark og vil da være omfattet av det generelle bålforbudet. Hvis man likevel ønsker å tenne bål eller grille, sjekk alltid hvilke regler som gjelder for utendørs brenning i din kommune. 

Er det greit med bålpanne?
Det er lov å bruke bålpanne i egen hage, så lenge man brenner rent trevirke og det ikke er til sjenanse for naboer og nærmiljø. Sjekk forøvrig alltid hvilke regler som gjelder for utendørs brenning i din kommune. 
Huskeregler når du skal bruke bålpanne:

 1. Ikke sett bålpannen for nært huset eller på brennbart underlag. Gnister kan fly langt!
 2. Vis hensyn til naboer, bor dere tett kan røyken være sjenerende. Fyr med ren og tørr ved eller kull.
 3. Hold øye med bålet og sørg for at det er helt slokket før du forlater bålpanna.


Vi skal brenne gammelt gress og hageavfall, er det greit? 
I henhold til det generelle bålforbudet er dette lov hvis bålet er i god avstand til skog og utmark, og klart avgrenset. Men her må den enkelte forholde seg til lokale forskrifter i sin egen kommune. 
Brenning av hageavfall som gammelt gress og halm avgir røyk som er til ulempe for blant andre miljøet og astmatikere. Vi anbefaler at alt avfall leveres hos kommunens avfallsmottak.

I hvilke tilfeller må jeg melde inn til brannvesenet når jeg skal brenne bål?
Større bål (ved arrangementer, områdebrenning o.l.) skal meldes inn til brannvesenet. Sankthansbål, kaffe- og pølsebål må ikke meldes inn. 110-sentralen eller brannvesenet gir ingen godkjenning til brenning – den som brenner har alt ansvar for at brenningen skjer på en forsvarlig måte i tråd med kommunens regelverk. Les mer om regler for utendørs brenning. 

Førstemann til naturbrann, hva gjør jeg?
De første minuttene av en brann er ofte utslagsgivende for den videre utviklingen av brannen. Derfor er det viktig at du handler raskt og riktig. Varsle brannvesenet på nødnummer 110. Fortell hvem du er, gi beskjed om hvordan du kan kontaktes. Gi tydelig stedsangivelse, og møt gjerne brannvesenet for å vise vei fram til brannstedet. 

Slik slokker du skogbrann:

 1. Brekk eller hogg et lite løvtre på cirka to meter
 2. Fjern kvister nedenfra til du sitter igjen med en dusk i toppen
 3. Ikke slå, men prøv å børste flammene tilbake
 4. Du kan også bruke sand eller tepper for å forsøke å kvele flammene
 5. Er det vann og bøtter tilgjengelig, er det bare å pøse på

 

Kilder: Rogaland Brann og Redning IKS, Lovdata.no


Bålvett